skip to Main Content

Τι προνοούν οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ για τα drones?

Οι κανονισμοί της ΕΕ υιοθετούν μια βασισμένη σε κίνδυνο προσέγγιση και ως εκ τούτου δεν κάνουν διάκριση μεταξύ ψυχαγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Λαμβάνουν υπόψη το βάρος και τις προδιαγραφές του drone και την επιχείρηση που προτίθεται να αναλάβει.
Ο κανονισμός καλύπτει:
A. Για τα drone που πωλούνται στην αγορά, που σημαίνει:
1. όταν λειτουργούν στην Ανοικτή κατηγορία: i. αυτά που θα φέρουν σήμα κατηγορίας CE (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/945) που κυμαίνεται από C0 έως C4 από ελαφρύτερα έως βαρύτερα μοντέλα. ii. αυτά που ανήκουν επί του παρόντος και παράγονται πριν από την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2022, οπότε δεν φέρουν σήμα CE
2. όταν λειτουργούν στη συγκεκριμένη κατηγορία, επίσης εκείνα χωρίς σήμα CE
Β. Για ιδιοκατασκευή drones που σημαίνει:
χτισμένa για δική τους χρήση.
Ο κανονισμός ΕΕ 2019/947 καλύπτει τους περισσότερους τύπους λειτουργίας και το επίπεδο κινδύνου τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 3 κατηγοριών λειτουργιών: Ανοιχτή, Eιδική και Πιστοποιημένη κατηγορία:
«Ανοιχτή» Κατηγορία - αντιμετωπίζει τις λειτουργίες στην κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου, όπου η ασφάλεια διασφαλίζεται από τον οperator που πληρεί τις σχετικές απαιτήσεις για την προβλεπόμενη λειτουργία του. Αυτή η κατηγορία υποδιαιρείται σε τρεις επιπλέον υποκατηγορίες που ονομάζονται A1, A2 και A3. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι στην «Ανοιχτή» κατηγορία θεωρούνται τόσο χαμηλοί που δεν απαιτείται εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη της πτήσης.
«Ειδική» κατηγορία - καλύπτει τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, όταν ο operator διασφαλίζει την ασφάλεια που λαμβάνει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εθνική αρχή πριν από την έναρξη της επιχείρησης; μετά τη διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου για την ασφάλεια, η οποία θα καθορίσει τις απαραίτητες απαιτήσεις για ασφαλείς εργασίες.
«Ποιστοποιημένη» κατηγορία - όταν ο κίνδυνος ασφάλειας είναι τόσο υψηλός που διασφαλίζεται η ασφάλεια μέσω της πιστοποίησης του operator και του drone, καθώς και με την αδειοδότηση των πιλότων drone.

Ποιες είναι οι ημερομηνίες εφαρμογής βάσει των κανονισμών ΕΕ 2019/947 και 2019/945;

Λόγω της κρίσης COVID-19, η ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ 2019/947 έχει καθυστερήσει από την 1η Ιουλίου 2020 έως την 31 Δεκεμβρίου 2020, που σημαίνει:

 • Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η εγγραφή των operator και των πιστοποιημένων drones καθίσταται υποχρεωτική.
 • Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι πτήσεις στην «Ειδική» κατηγορία μπορούν να διεξαχθούν μετά από έγκριση από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
 • Μεταξύ 31ης Δεκεμβρίου 2020 και 1ης Ιανουαρίου 2023, οι χρήστες drone που χρησιμοποιούν drone χωρίς σήμανση κλάσης CE μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, στην περιορισμένη κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο.22 Κανονισμός ΕΕ 2019/947 (βλ. Συχνές ερωτήσεις για την «Άνοιχτή» κατηγορία για πρόσθετες πληροφορίες).
 • Από τον Ιανουάριο του 2022, οι εθνικές άδειες, τα πιστοποιητικά, οι δηλώσεις πρέπει να μετατραπούν πλήρως στο νέο σύστημα της ΕΕ.
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ζώνες (ζώνες που αφορούν πτήσεις με drones) σε ψηφιακή μορφή εναρμονισμένη μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
 • Από τον Ιανουάριο του 2023 όλες οι λειτουργίες της «Ανοιχτής» κατηγορίας και όλοι οι χειριστές drone πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως Κανονισμός ΕΕ 2019/947 και κανονισμός ΕΕ 2019/945.

Ποιός ονομάζεται drone Οperator;

Ένας drone Operator είναι οποιοδήποτε άτομο, φυσικό ή νομικό, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του drone ή ενοικιάζει το drone. Μπορείτε να είστε operator του drone και πιλότος drone εάν είστε επίσης το άτομο που πετά το drone. Ωστόσο, μπορεί να συμβαίνεi να είστε πιλότος drone χωρίς να είστε drone οperator. Για παράδειγμα, εάν είστε πιλότος που εργάζεται για μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες με drone. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία είναι ο drone operator και εσείς είστε ο πιλότος drone.

Εάν αγοράσατε ένα drone για να το πετάξετε στον ελεύθερο χρόνο σας, είστε και ο drone operator drone και ο πιλότοs drone.

Εάν αγοράσατε ένα drone για να το δώσετε ως δώρο, το άτομο που θα λάβει το δώρο και μετά θα πετάξει το drone θα είναι και ο operator του drone και ο πιλότος.

Πώς μπορώ να προσδιορίσω ποια κατηγορία ανήκω: Ανοιχτή, Ειδική ή Πιστοποιημένη;

Ένα drone μπορεί να λειτουργήσει στην "Ανοιχτή" κατηγορία όταν:

• φέρει ένα από τα σήματα κλάσης CE 0, 1, 2, 3 και 4, ή
• κατασκευάζεται ιδιωτικά και έχει βάρος μικρότερο από 25 κιλά. ή
• αγοράστηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, χωρίς σήμανση κλάσης CE όπως παραπάνω.
• δεν θα λειτουργεί απευθείας πάνω σε άτομα, εκτός αν φέρει σήμα κατηγορίας CE ή είναι ελαφρύτερο από 250g. (Ανατρέξτε στις υποκατηγορίες λειτουργιών: A1, A2 και A3 για να μάθετε πού μπορείτε να πετάξετε με το drone σας).
• θα διατηρηθεί στο Visual Line of Sight (VLOS) ή θα βοηθηθεί από έναν παρατηρητή drone.
• πετάει σε ύψος όχι μεγαλύτερο από 120 μέτρα.
• δεν θα μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα και δεν θα ρίξει υλικό.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να λειτουργεί στην "Ειδική" ή "Πιστοποιημένη" κατηγορία

Κανονιστική παραπομπή: άρθρο 4 και άρθρο 20 του κανονισμού ΕΕ 2019/947 · Παράρτημα μέρος Α και άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕ 2019/947, Μέρος 1 έως 5 Παράρτημα του κανονισμού ΕΕ 2019/945.

What do i need to fly my drone for commercial purposes?

According to the new regulations there is no distinction between flying a drone commercially vs for recreational purposes.

Πρέπει να εγγράψω το drone μου;

Εκτός αν είναι πιστοποιημένα, τα drone δεν χρειάζεται να εγγραφούν αλλά εσείς, ως οperator / ιδιοκτήτης drone, πρέπει να εγγραφείτε. Το κάνετε με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας της ΕΕ στην οποία έχετε μόνιμη κατοικία (https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa)

Εγγραφείτε μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των drone που λειτουργούν στην ανοικτή ή ειδική κατηγορία που έχετε. Η εγγραφή σας θα ισχύει για μια περίοδο που ορίζεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας μετά την οποία πρέπει να την ανανεώσετε.

Ωστόσο, εσείς δεν χρειάζεται να εγγραφείτε αν το drone σας:

 1. ζυγίζει λιγότερο από 250 g και δεν έχει κάμερα ή άλλο αισθητήρα ικανό να ανιχνεύσει προσωπικά δεδομένα. ή
 2. Ακόμη και με κάμερα ή άλλο αισθητήρα, ζυγίζει λιγότερο από 250g, αλλά είναι παιχνίδι (αυτό σημαίνει ότι η τεκμηρίωσή του δείχνει ότι συμμορφώνεται με την οδηγία 2009/48 / ΕΚ «παιχνιδιών»).

Ένα αεροσκάφος θεωρείται πιστοποιημένο όταν διαθέτει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (ή περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας) που εκδίδεται από την εθνική αεροπορική αρχή ή την ΕΑSA. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται εγγραφή. Απαιτείται πιστοποιημένο drone μόνο όταν το απαιτεί ο κίνδυνος της λειτουργίας. Επομένως, δεν απαιτείται ποτέ για drone που λειτουργούν στην ανοιχτή κατηγορία.

Σχετικός κανονισμός: άρθρο 21 του κανονισμού ΕΕ 2019/947. 

Μόλις εγγραφείτε, λαμβάνετε ένα «αριθμός εγγραφής operator droneπου πρέπει να είναι προσκολλημένος με ένα αυτοκόλλιτο σε όλα τα drone που έχετε, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά. Πρέπει επίσης, να το φορτώσετε στο απομακρυσμένο σύστημα αναγνώρισης’.

Ως drone Οperator, θα λάβετε έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής και αυτό θα ισχύει σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν μπορείτε να εγγραφείτε δύο φορές.

Κανονιστική αναφορά: άρθρο 14 Κανονισμός ΕΕ 2019/947. 

Ποιό είναι ένα "μη εμπλεκόμενο πρόσωπο";

«Ένα μή εμπλεκόμενο πρόσωπο, σημαίνει πρόσωπο που δεν συμμετέχει στην επιχείρηση με το drone ή που δεν γνωρίζει τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας που παρέχονται από τον operato του drone ».

Ένα άτομο θεωρείται εμπλεγμένο εάν αποφασίσει να συμμετάσχει στην επιχείρηση, κατανοεί τον κίνδυνο και είναι σε θέση να ελέγξει τη θέση του drone όταν πετάει.

Επομένως, για να θεωρηθεί «εμπλεκόμενο» στην επιχείρηση, ένα άτομο πρέπει:

 • Να δώσεi τη συγκατάθεσή toυ για να συμμετέχει στην επιχείρηση (π.χ. συγκατάθεση για να πετάξει από πάνω του το drone) · η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή.
 • Να λάβει από τον οpertor/ χειριστή του drone οδηγίες και προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ·
 • Nα μην ειναι απασχολημένο με άλλες δραστηριότητες, ώστε το άτομο να μην μπορεί να ελέγξει τη θέση του drone και, σε περίπτωση περιστατικού, να λάβεi μέτρα για να αποφύγεi να χτυπηθεί.

Το να γράφεις σε ένα εισιτήριο ότι κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος θα χρησιμοποιηθεί ένα drone, δεν θεωρείται επαρκές, καθώς ο operator του drone πρέπει να λάβει ατομική ρητή συγκατάθεση και να βεβαιωθεί ότι οι άνθρωποι κατανοούν τον κίνδυνο και τις διαδικασίες που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναμένεται ότι τα εμπλεκόμενα άτομα ακολουθούν την τροχιά του drone και είναι έτοιμα να αναλάβουν δράση για να προστατευθούν σε περίπτωση που το drone έχει απροσδόκητη συμπεριφορά. Εάν άνθρωποι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του drone είναι απασχολημένοι για να εργαστούν ή για να παρακολουθήσουν κάτι που δεν είναι συμβατό με την παρακολούθηση της πορείας του drone, αυτούς δεν μπρορείς να τους θεωρέις ως μη εμπλεκόμενους

Παραδείγματα μη εμπλεκόμενων ατόμων:

 • θεατές συγκεντρώθηκαν για αθλητικές δραστηριότητες, συναυλίες ή άλλες μαζικές εκδηλώσεις
 • άτομα σε μια παραλία ή σε ένα πάρκο, περπατώντας στους δρόμους.

Το μη εμπλεκόμενο άτομο δεν είναι μόνο εκείνο που εκτίθεται απευθείας σε ένα drone, αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει ένα άτομο που βρίσκεται σε λεωφορείο, αυτοκίνητο κ.λπ., δηλαδή είναι έμμεσα εκτεθειμένο. Για παράδειγμα, εάν ένα drone πετά πάνω από ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός πρέπει να θεωρείται ως «μη εμπλεκόμενο άτομο». Ο λόγος είναι ότι ένα drone πετάει κοντά σε ένα αυτοκίνητο (ακόμα κι αν δεν το επηρεάζει) θα μπορούσε ενδεχομένως να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού του και ως εκ τούτου να προκαλέσει αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Κανονιστική αναφορά: GM1 Άρθρο 2 παράγραφος 18 Ορισμοί, απόφαση ED 2019/021 / R.

Παρακαλώ σημειώστε: Για αναλυτικούς κανονισμούς, οδηγό Συχνών ερωτήσεων σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν τόσο για την «Άνοιχτή» κατηγορία όσο και για την «Ειδική» και άλλα χρήσιμα έγγραφα, ανατρέξτε στο κάτω μέρος της σελίδας

Οδηγός Πιλότων και Φορέων Εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ

Ένας περιεκτικός οδηγός για τις κανονιστικές διατάξεις για πιλότους και operator drone (ελληνικά)

UAS Guide for Operators and Remote Pilots

Ένας περιεκτικός οδηγός για τις κανονιστικές διατάξεις για πιλότους και operator drone

Regulations Overview F.A.Qs

Διατάξεις που ισχύουν τόσο για για την "Ανοικτή" όσο και για την "Ειδική" Κατηγορία

Self-Practical Training Declaration Form

Ένας περιεκτικός οδηγός για τις κανονιστικές διατάξεις για πιλότους και operator drone

A2 - STS Theoretical Knowledge Syllabus

Τα περιεχόμενα των θεωριτικών μαθημάτων που αφορούν τις εξετάσεις Α2 και STS

Do's and Dont's for Drone Operators and Pilots

You will find the leaflets highlighting the Do’s and Don’ts on every drone package you buy (english & greek)

Back To Top
elGR